Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Πίνακας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022
image_print