Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 12ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β1 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ & ΝΕΟΥ) – ΑΠΟ 26/06/2021 ΕΩΣ 25/07/2021

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print