Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου, 2ου, 3ου & 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ….

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
image_print