Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020
image_print