Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (1τιμολόγιο) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
image_print