Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΡΑΜΑΣ” — Ι. ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021
image_print