Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 55 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023
image_print