1

ΠΛΗΡΩΜΗ 55 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ