Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου (Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΑΠΟ 26/12/2020 ΕΩΣ 31/12/2020)

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
image_print