Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print