Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου & 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021
image_print