Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ (από 01/01/2023 έως 31/03/2023)

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
image_print