1

ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ (από 01/01/2023 έως 31/03/2023)