Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ & ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
image_print