Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ ΟΡΙΣΜΣΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015
image_print