Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023
image_print