ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ