Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print