Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΥΛΩΝ & ΠΕΝΤΕ (5) Φ.Σ. S-17

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print