Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ & ΧΕΛΜΟΥ)

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021
image_print