Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
image_print