Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΗΨΗ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ — Π. ΝΟΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
image_print