Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print