Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ Κ.ΠΑΛΑΜΑ & ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΝΚΕ)

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022
image_print