Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2018

Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018
image_print