Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληρωμή οφειλής της προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης – ονοματοθεσίας- αριθμοδότησης και λοιπού εξοπλισμού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print