Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 9556 & ΚΗΥ 9555

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023
image_print