ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 9556 & ΚΗΥ 9555