Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4495/2017 (ΟΙΚΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ)

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print