Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULARLOGIC GENESIS , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022”

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print