Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024
image_print