ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ