Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)’ — ΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print