Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ 9423, (2) ΚΗΥ 9410, (3) ΚΥ 8715 & (4) ΚΥ 8726 ΟΧΗΜΑΤΑ) — ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021
image_print