Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023-24 ΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ SOCIAL MEDIA

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023
image_print