ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023-24 ΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ SOCIAL MEDIA