Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print