ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ