Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

πολυετής δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print