Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
image_print