Προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας ως εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020
image_print