Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο »Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο »LYSIS»», προϋπολογισμού 55.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018
image_print