Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 7922/17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ)

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
image_print