Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ )

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print