Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Α. ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print