Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
image_print