Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων, συνολικής δαπάνης 2.499,84 € με το Φ.Π.Α. (2.016,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
image_print