Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια χρωμάτων», συνολικής δαπάνης 11.950,13€ με το Φ.Π.Α. (9.637,20 € χωρίς Φ.Π.Α.) , όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print