Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων μεγάλου όγκου και ενός καταστροφέα εγγράφων, συνολικής δαπάνης 1.984,00 € με το Φ.Π.Α. (1.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021
image_print