Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ELPEDISON 2& ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015
image_print